“ANKYLOS implantu sistēma – no ārstēšanas plānošanas līdz unikālajam “Tissue Care concept” protezēšanas protokolam”

Dr. Barry Goldenberg

Paredzamu, estētisku rezultātu ir iespējams panākt, ja izvēlētai implantu sistēmai un tās komponentēm, ir noteiktas tehniskas iespējas. Papildus svarīgākajām implanta ievietošanas un integrēšanas īpašībām kroņa balsta jeb abatmenta savienojums gan ar pašu implantu, gan ar pacientam redzamo kroni nosaka ilgtermiņā stabilu, nemainīgu audu apjomu ap tiem. Implanta/abatmenta koniskais savienojums mūsdienās ir pierādījis tā lielo ietekmi uz paredzamo rezultātu nākotnē.

Lai kāds būtu gadījums – totāls bezzobu žoklis vai viena zoba restaurācija priekšējā rajonā, – zobārstam ir jāspēj apmierināt pacienta estētikas un funkcionalitātes prasības ilgtermiņā. Tas ir liels izaicinājums pat speciālistiem ar lielu pieredzi. Risinājums var būt paredzams, ja tiek ievēroti pamatprincipi ārstēšanas plānošanā. Jābūt izpratnei par bioloģiskajiem un fizioloģiskajiem ierobežojumiem mīksto un cieto audu zonās, lai kāda arī būtu klīniksā situācija.

Iespējas ir ANKYLOS sistēmas pamatelements. Vai sistēmas komponenti kopā ar protezēšanas inovācijām var uzlabot un atvieglot protezēšanas estētiskos un funkcionālos rezultātus ilgtermiņā? Atbilde ir:  – JĀ, VAR!

Mūsu panākumi ir atkarīgi no 4  faktoriem:

  • Ārstēšanas plānošana
  • Komandas darbs
  • Mīksto/cieto audu apjoma veidošana/saglabāšana
  • Mīksto/cieto audu stabilitāte.

Vairāk nekā 30 gadus vienīgais un unikālais audu savienošanas princips, kas piemīt ANKYLOS sistēmai ir pamats, lai no jauna definētu audu stabilitātes konceptu.