“Cieto un mīksto audu stabilitāte – veselība un estētika”

Dr. Ashok Sethi

Šīs prezentācijas mērķis ir parādīt cieto un mīksto audu stabilitātes ietekmi uz estētisko rezultātu, kā arī ilgtermiņa veselības aspektiem saistībā ar zobu implantiem. Lekcijas laikā fokusēsimies uz dažiem svarīgākajiem faktoriem.

Tiks apskatīts jēdziens “one abutment one time” jeb kroņa balsta permanentā ievietošana kā metode, kas ļauj uzlabot stabilu saikni starp mīkstajiem audiem un kroņa balstu. Tāpat izvērtēsim svarīgākos audu stabilitāti ietekmējošos faktorus,  implanta/abatmenta savienojuma tipus, to blīvumu, kas vistiešākajā veidā var veicināt ilgtermiņā nemainīgu audu apjomu. Tūlītējās implantācijas (slogošanas gadījumos) implanta primārās stabilitātes iegūšana var būt noteicošs faktors veiksmīgam klīniskajam rezultātam.

Lekcijā apskatīsim tūlītējās implantācijas klīniskos gadījumus, stratēģiju novēlotās implantēšanas situācijās. Pievērsīsim uzmanību audu augmentācijas nepieciešamībai mīksto audu profila izveidei. Un, visbeidzot, konometrisks savienojuma princips, kā papildus iespēja klasiskajiem kroņa fiksācijas paņēmieniem.