Uli Hauschild

Uli Hauschild

(Vācija)
Galvenie virzieni:
  • Estētiskā un funkcionālā protezēšana
  • Zobārstneicība un tehnoloģijas
  • Datorvadāma zobu implantoloģija un digitālā zobārstniecība
CV:
  • Grāds tehnoloģijās zobārstniecībā (Degree in Dental Technology), Vācija .
  • Lektors  pēcdiploma un maģistra programmām Dženovas, Frankfurtes, Padua, Toskānas, Milānas un Varenses universitātēs.
  • Vairāku zinātnisku publikāciju un profesionālu rakstu autors.
  • Redakcijas loceklis Cone Beam Dentistry, The iInternational Magazine un galvenais publikāciju redaktors žurnāliem Implant Dentistry, The International Journal of Oral Implantology.
  • Lektors vairākām organizācijām, kā piemēram,  the Computer Aided Implantology Academy (CAI), the International Congress of Oral Implantologists (ICOI), the German Society of Oral Implantology (DGOI), the European Association of Dental Implantologists (EDI) and the European Association of Dental Technology (EADT).
  • Viceprezidents  Digitālās zobarstniecības biedrībai (Digital Dentistry Society (DDS), sertificēts lektors un biedrs DGOI valdei, biedrs Starptautiskajai Zobu tehnisko laboratoriju izcilības grupai (The International Dental Excellence Laboratory Group), mentors  Simplant akaadēmijai (Simplant Academy),  kurators PEERS Vācijā 2017/18,  eksperts  Zobārstniecības koležai On-Line (Dental Online College); ieguvis stipendiju un meistarības statusu ICOI.
  • Viena no viņa klīniksajām prezentācijām ir saņemusi prestižo PEERS apbalvojumu 2015.gadā.